Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/315/22 RADY GMINY KURZĘTNIK

UCHWAŁA NR XXVIII/315/22 RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022roku, poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Goniszewski
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002