Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Zakup węgla przez Gminę

GMINA KURZĘTNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA KURZĘTNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01 stycznia 2023 r.

Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek 

Gmina Kurzętnik kontynuuje sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.

Gmina Kurzętnik kontynuuje sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.
Przedsiębiorcami, którzy będą zajmowali się dystrybucją węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik są:
- BASTA plus Łukasz Sokołowski Marzęcice
- P.P.U.H. „BART-TRANS” Bartłomiej Czepek Kurzętnik

CENA WĘGLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ GMINĘ KURZĘTNIK WYNOSI 1850,00 ZŁ/TONĘ

Uprawnionemu mieszkańcowi Gminy przysługuje:
- 1,5 tony za okres do 31 grudnia 2022 roku
- 1,5 tony za okres od 1 stycznia 2023 roku

Jeżeli mieszkaniec nie zakupił maksymalnej ilości węgla przysługującej mu do końca grudnia 2022 roku, tj. 1,5 tony, to niewykorzystany przydział przechodzi na 2023 rok. Łącznie mieszkaniec może nabyć w okresie od listopada 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku maksymalnie 3 tony węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KURZETNIK.PL w zakładce ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY pokój nr 2.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 28 lutego 2023 ROKU.
 

Zasady dystrybucji węgla

Podpisanie umów o sprzedaż węgla dla osób fizycznych

Dnia 22.11.2022 roku Gmina Kurzętnik podpisała Umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. sprzedawcą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
Również dnia 22.11.2022 roku zostały podpisane umowy z przedsiębiorcami, którzy będą zajmowali się dystrybucją węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik.
Przedsiębiorcami są:
- BASTA plus Łukasz Sokołowski Marzęcice ul. Gdyńska 20 13-306 Kurzętnik
- P.P.U.H. „BART-TRANS” Bartłomiej Czepek ul. Grudziądzka 12 13-306 Kurzętnik

Teraz czekamy na kontakt ze strony PGE Paliwa sp. z o.o. w sprawie odbioru węgla.

CENA WĘGLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ GMINĘ KURZĘTNIK BĘDZIE WYNOSIŁA 1850,00 ZŁ/TONĘ

Przypominamy ,że osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, który będzie poddany weryfikacji.
WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KURZETNIK.PL w zakładce ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY pokój nr 2.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 2 GRUDNIA 2022 ROKU.

Kolejne informacje tj. o terminach dostaw węgla i dystrybucji tego węgla do mieszkańców będziemy podawać na bieżąco. 

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Wnioski o zakup preferencyjny węgla mieszkańcy mogą składać od wtorku 8 listopada 2022 r.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy oraz do pobrania 


Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

– wypłacono dodatek węglowy lub

– pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy, lub

– dokonane zostało zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do zakupu węgla na opisanych zasadach uprawnione są osoby, które złożą oświadczenie, że one ani żaden  członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 z dnia 20 października 2022r o zakupie  preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioskować można o zakup – maksymalnie 1,5 tony węgla typu groszek lub orzech na okres do 31.12.2022 r.

Cena węgla wynosi 2000,00 zł/tonę płatne kartą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym.
 
 
 

Zakup węgla przez Gminę

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA KURZĘTNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.  
 
 
Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002