Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Podpisanie umowy w ramach zadania "Słoneczna Gmina"

W dniu 08 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina" głównym wykonawcą robót jest firma JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino.
 
Inwestycja za kwotę 629.397,52 zł zostanie wykonana do 04 września 2018 r. Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku, Szkole Podstawowej w Brzoziu Lubawskim, Szkole Podstawowej w Tereszewie, Zespole Szkół w Kurzętniku i Szkole Podstawowej w Marzęcicach.
 
Instalacja fotowoltaiczna zyskuje coraz większą popularność wśród odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w system fotowoltaiczny pozwala na oszczędność w wyniku obniżenia rachunków za prąd. Własna minielektrownia to niezależne źródło energii, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy energii. Niewątpliwie do głównych zalet fotowoltaiki należy jej proekologiczny charakter. Produkcja energii elektrycznej odbywa się poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego. W związku z tym produkcja energii nie wpływa negatywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, a także nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak CO2, inne gazy cieplarniane czy pyły.
 
Całość zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 - "Efektywność energetyczna" Działanie 4.1. - "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina"

„Słoneczna Gmina”

 
Słoneczna Gmina
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Słoneczna Gmina”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
 
Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 764 371,20 zł, w tym wysokość dofinansowania 649 715,52 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest budowa 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 0,11 MW. Inwestycją zostaną objęte następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa w Tereszewie, Zespół Szkół w Kurzętniku, Zespół Szkól w Marzęcicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Kurzętniku.
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Kurzętnik oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Budowa instalacji fotowoltaicznych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dostarczaną przez sieć zewnętrzną oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Projekt realizowany będzie w pierwszej połowie 2018 roku.

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002