Podpisanie umowy w ramach zadania "Słoneczna Gmina"

  • 17-06-2019
W dniu 08 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina" głównym wykonawcą robót jest firma JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino.
 
Inwestycja za kwotę 629.397,52 zł zostanie wykonana do 04 września 2018 r. Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku, Szkole Podstawowej w Brzoziu Lubawskim, Szkole Podstawowej w Tereszewie, Zespole Szkół w Kurzętniku i Szkole Podstawowej w Marzęcicach.
 
Instalacja fotowoltaiczna zyskuje coraz większą popularność wśród odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w system fotowoltaiczny pozwala na oszczędność w wyniku obniżenia rachunków za prąd. Własna minielektrownia to niezależne źródło energii, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy energii. Niewątpliwie do głównych zalet fotowoltaiki należy jej proekologiczny charakter. Produkcja energii elektrycznej odbywa się poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego. W związku z tym produkcja energii nie wpływa negatywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, a także nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak CO2, inne gazy cieplarniane czy pyły.
 
Całość zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 - "Efektywność energetyczna" Działanie 4.1. - "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją