Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I STOPA BEZROBOCIA     
       
Na terenie Gminy na koniec 2018 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 511 podmiotów gospodarczych, w tym 479 należy do sektora prywatnego. Większość z zarejestrowanych firm stanowią podmioty mikro (do 10 zatrudnionych pracowników) o czym może świadczyć również to, że aż 416 z nich działa w formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
            Ważnym sektorem gospodarki lokalnej w Gminie Kurzętnik jest rolnictwo – stanowi ono źródło utrzymania dużej części ludności. W związku z tym, iż w Kurzętniku intensywnie rozwija się mieszkalnictwo, przemysł, handel i usługi, zanika charakter rolniczy miejscowości. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w państwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych w gminie oraz jej sąsiedztwie.
            Gmina Kurzętnik zmierza w kierunku rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Organizowane są cykliczne spotkania i konferencjez przedsiębiorcami, mające na celu pomóc w pozyskaniu środków na rozwój działalności gospodarczej. Gmina zachęca potencjalnych inwestorów do inwestycji, gwarantując im pomoc w uzyskaniu terenów oraz możliwie niskie sformalizowanie spraw związanych z lokalizacją i uzgodnieniami planowanych inwestycji.
            Rozwój działalności inwestycyjnej gminy Kurzętnik związany jest z istnieniem Parku Przemysłowego Nielbark znajdującego się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Głównym celem utworzenia strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy oraz stworzenie inwestorom korzystnych warunków finansowo-podatkowych.
            Od lipca 2018 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w całym kraju (bez ograniczeń terytorialnych). Firmy mogą realizować inwestycje nie tylko na terenach strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorców) oraz korzystać ze zwolnień podatkowych do 15 lat.
         Liczba osób bezrobotnych w powiecie nowomiejskim na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 1300 osób, co daję stopę bezrobocia na poziomie 8%.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002