Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”

 
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”
 
Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 172 207,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 139 315,46 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest budowa toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż małej architektury – minirampy przy stadionie w Kurzętniku. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych bandami. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmująca w planie powierzchnię trójkąta. Minirampa to urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach, skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy Kurzętnik poprzez wzrost dostępności do jej infrastruktury rekreacyjnej oraz efektywniejsze wykorzystanie jej przestrzeni publicznej, w efekcie budowy toru rowerowego oraz minirampy.
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002