„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”

  • 17-06-2019
 
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”
 
Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 172 207,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 139 315,46 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest budowa toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż małej architektury – minirampy przy stadionie w Kurzętniku. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych bandami. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmująca w planie powierzchnię trójkąta. Minirampa to urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach, skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy Kurzętnik poprzez wzrost dostępności do jej infrastruktury rekreacyjnej oraz efektywniejsze wykorzystanie jej przestrzeni publicznej, w efekcie budowy toru rowerowego oraz minirampy.
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją