Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Realizacja RPO WiM

Gmina Kurzętnik zakończyła realizację projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu wyniosły 349 556,29 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 279 645,03 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 69 911,26 zł stanowił wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Inwestycja objęła działania zmierzające do:    
  • poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń wskutek przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy przyjazne dla środowiska;
  • obniżenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej.
  
 
Nowa kotłownia w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
 
 
 
Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej w Tereszewie
 
 
 
Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
 
W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 03.06.2014 r. 
podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. 

Całkowita wartość projektu:  365 978,88 zł
Kwota dofinansowania: 292 783,10 zł
Dnia 03.03.2014 r. Gmina Kurzętnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizacje inwestycji pn. Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik
 
Dnia 03.04.2014 r. wyłoniono wykonawcę robót P.H.U. „DOMVIS” Zdzisław Dąbrowski Pacółtowo 49 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, z którym dnia 08.04.2014 w Urzędzie Gminy w Kurzętniku podpisano umowę.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

 
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002