Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2024

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2024
 
Informuję, że do dnia 15 stycznia 2024 r. należy dokonać zgłoszenia kandydatów do stypendium za I semestr roku szkolnego 2023/2024.
 
 Stypendium mogą otrzymać :
 
- uczniowie klas I-II szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, którzy uzyskali tytuł laureata zajmując minimum III podczas olimpiad lub konkursów wiedzy na szczeblu co najmniej powiatowym w klasyfikacji indywidualnej,
 
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, za wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen od 4,90
 
Kandydatów do powyższych stypendiów mogą zgłaszać dyrektorzy szkół oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia za pośrednictwem w/w podmiotów uprawnionych do zgłaszania.
 
Wnioski składa się w Referacie Oświaty Gminy Kurzętnik.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym oraz Oświadczenie rodzica
 
Do pobrania:
 
Wniosek o stypendium
 
Oświadczenie do wniosku o stypendium
 

Zagospodarowanie stanicy wodnej dla kajaków w Kurzętniku

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 roku oraz środkom finansowym partnera projektu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku, Gmina Kurzętnik zrealizowała projekt polegający na zagospodarowaniu stanicy wodnej dla kajaków w Kurzętniku. W ramach projektu powstały dwie wiaty na kajaki, obudowa toalet przenośnych, dwa stoły piknikowe, trzy ławki, kosz na odpady oraz popielnica.
Urządzona stanica wodna dla kajaków jest odpowiedzią na rosnącą popularność rzeki Drwęcy jako szlaku kajakowego. Zagospodarowanie brzegu jest bardzo ważne z punktu widzenia kajakarzy chcących zatrzymać się w Kurzętniku, a wykonana inwestycja jest kolejnym krokiem służącym podniesieniu atrakcyjności turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Kurzętnik.
Koszt całkowity zadania to 56 000 zł, z tego dofinansowanie 24 900 zł, wkład partnera 6200,00 zł, pozostałą część 24 900 zł stanowią środki Gminy Kurzętnik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: przystań

Zmiana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1.01.2024 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi ona 29 zł/os. miesięcznie. Płatności należy dokonywać do dnia 15-go każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
W załączeniu plakat informacyjny.
 
Harmonogram odbioru odpadów jest dostępny pod następującymi linkami:
 
Zabudowa jednorodzinna
Zabudowa wielorodzinna
 
Zachęcamy mieszkańców Gminy Kurzętnik do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji "Kiedy śmieci", która będzie przypominała o terminie odbioru odpadów z posesji. Aplikacja jest bezpłatna.

„Bezpieczna Gmina – wdrożenie systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”

Gmina Kurzętnik pozyskała dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bezpieczna Gmina – wdrożenie systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024.
Głównym założeniem projektu było zainstalowanie systemu monitoringu w następujących miejscach:
  • stacje drogi krzyżowej w Kurzętniku
•             boisko sportowe orlik w Kurzętniku
•             plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Kurzętniku
•             plaża i plac zabaw w Wawrowicach
•             stanica kajakowa w Kurzętniku
•             plac zabaw, tor rowerowy, boisko przed stadionem w Kurzętniku
•             rynek w Kurzętniku (dodanie do systemu kamery z zoomem optycznym)
Dodatkowo przeprowadzono działania edukacyjne w szkole oraz przedszkolach w Kurzętniku, gdzie z dziećmi i młodzieżą spotkali się przedstawiciele straży pożarnej i policji. Podczas spotkań poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa oraz zagrożeń w ruchu drogowym i miejscach publicznych. Przedszkolaki oraz uczniowie otrzymali ciekawe maskotki odblaskowe oraz narzutki i szelki odblaskowe. Dodatkowo wśród klas 1-3 oraz 4-8 a także w przedszkolach odbyły się konkursy plastyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw i  ruchu drogowego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, za który uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Projektem objęci zostali także seniorzy, którzy podczas spotkań z przedstawicielem straż pożarnej poznali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowych niechronionych użytkowników, zagrożenia związane m.in. z wyłudzeniami i przemocą. Seniorzy otrzymali latarki bezpieczeństwa oraz szelki odblaskowe. 
Głównym celem projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Działaniami edukacyjnymi objęto zarówno dzieci przedszkolne jak i seniorów, co pokazuje że bezpieczeństwo każdego człowieka jest tak samo ważne, a wdrażanie edukacji i kreowanie właściwych zachowań trzeba zaczynać od najmłodszych lat.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: bezpieczna gmina

Uwaga, prace techniczne w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Szanowni Państwo,
uwzględniaj konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających uruchomienie obsługi elektronicznego wniosku o dowód osobisty informujemy, że dnia 28 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 zablokowana zostanie możliwość przyjmowania wniosków o dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych.
W związku z powyższym wnioski o dowód osobisty będą przyjmowane tego dnia do godz. 11.45.

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik - kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 19 grudnia do 31 grudnia 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemu przemocy.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
Zachęcamy do udziału w badaniu.

Gmina Kurzętnik w ramach konkursu miniPAKT - pozyskała grant na realizację gminnej pracowni komputerowej w kwocie 200 000,00 zł.

Gmina Kurzętnik w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT- EU, Działanie 5.1,  pozyskała grant na realizację projektu w kwocie 200 000,00 zł.
W ramach projektu w Gminnym Centrum Kultury powstanie przestrzeń robotyczna i programowania.
Dzięki grantowi gmina zakupiła sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zestawy do nauki programowania i robotyki dla grup dziesięcioosobowych, tak aby każdy uczestnik miał do dyspozycji jeden zestaw. Pracowania została zaopatrzona w zestawy do nauki kodowania - gra edukacyjna Scottie Go, robot edukacyjny DOC, programowania - roboty edukacyjne Photon oraz robotyki - zestawy LEGO Spike i elektroniki - zestawy BeCreo z pełnym zakresem oprogramowania, scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych. Dodatkowo salę wyposażono w pracownie robotyki Skrilab z pełnym zakresem oprogramowania multimedialnego do nauki programowania i robotyki, kompatybilną z LEGO Spike. Zakupiony sprzęt pozwoli zaproponować zajęcia dla trzech grup wiekowych: przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, które dotychczas nie były spotykane w ofercie Gminnego Centrum Kultury.
Termin zakończenia realizacji projektu: 15.12.2023 rok.
Koszty całkowite: 173 480,00 zł
 

Sadzimy drzewa i krzewy miododajne

6 października 2023r. Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na dofinansowanie zadania pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”. W ramach projektu posadzono 46 sztuk lipy drobnolistnej w Brzoziu Lubawskim. Lipa drobnolistna jest jedną z najważniejszych roślin miododajnych w naszym kraju. Kiedy korona drzewa pokryta jest kwiatem, wytwarza wyjątkowo duże ilości nektaru, co jest rajem dla pszczół. Właściciele pasiek w pobliżu drzew lipowych mogą liczyć na udane miodobrania.
Kwota dotacji: 5961,60 zł
Zadanie zostało wykonane w listopadzie 2023r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: drzewa

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r.

   

Oblodzenie - 24 listopada 2023 r.

1 2 3 4 5 6 ... 63