Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023

Poznaj Polskę

  • 10-05-2023
Gmina Kurzętnik otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023.
Gmina Kurzętnik otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.
Dofinansowaniem zostały objęte:
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. 
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 29 959
Wkład własny stanowi: 17 940
Wartość całkowita: 47 899,00
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2023 r. uczniowie szkoły zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauk. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją