Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

  • 23-01-2023
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39, pokój nr 3.

Gminny Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 14:00. Konsultacje telefoniczne  oraz konsultacje w terenie prowadzone we wszystkie dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu.

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowe programu www.czystepowietrze.gov.pl

Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach  i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją