Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

  • 23-09-2022
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Gmina Kurzętnik otrzymała dofinansowanie na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.
Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na cyfryzacje Urzędu Gminy i Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, edukację cyfrową dla urzędników oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.
Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 19.04.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.
Planowane efekty: Realizacja projektu ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie cyfryzacji, dojrzałości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez jednostki administracji dla obywatela przez Urząd Gminy oraz jednostkę podległą tj. Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku
Wartość dofinansowania: 274 049,98 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją