Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna

  • 24-08-2022
Efektywność energetyczna:
 to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji,
w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej.

Szersze informacje na temat efektywności energetycznej ,obowiązujących przepisów i podstawowej wiedzy technicznej oraz dostępnych programów finansowych pod linkiem :https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją