Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują

  • 17-06-2019
 
Gmina Kurzętnik realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 
Wartość projektu opiewa na kwotę 1 711 512,00 zł, wysokość dofinansowania wynosi 1 625 936,40 zł.
 
Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 36 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 36 miejsc dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci nowych miejsc żłobkowych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją