Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I

  • 10-02-2020
„Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”
 
 
 
W czerwcu 2019 roku Gmina Kurzętnik zakończyła realizacje projektu pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Lubtech” Sp. z o.o. z Fijewa. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz środkom własnym gminy powstało 2,62 km oświetlonej ścieżki rowerowej, która łączy się ze szlakami rowerowymi na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
 
Łączne koszty związane z realizacją projektu wyniosły 1 782 245,55 zł, w tym wysokość dofinansowania 970 647,91 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: sciezka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją