Aktualności

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie”

  • 17-06-2019
Gmina Kurzętnik w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie” wykonała 52 słupy oświetleniowe, na których zamontowano 54 sztuki opraw oświetleniowych LED. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 229 800,00 zł, z czego 150 570,00 zł to środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Kurzętnik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją