Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 18 /2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie publikacji ofert na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • 16-03-2023

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją