Organizacje pozarządowe

Bezpłatne kursy

  • 14-06-2019
Informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych, certyfikowanych kursach językowych oraz komputerowych. Kursy 
przeznaczone są dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 
Udział w nich brać mogą zarówno osoby pracujące, bezrobotne, jak i bierne zawodowo, z wykształceniem maksymalnie średnim.
Wyjątkiem są osoby w wieku 50+, w przypadku których wykształcenie wyższe nie jest przeszkodą. Udział w kursach mogą brać osoby od 25 do 73 roku 
życia.
Karty zgłoszeniowe możliwe są do wypełnienia:
- w Biurze LGD Ziemia Lubawska - Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
- w Biurze terenowym LGD Ziemia Lubawska - ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik w poniedziałki i wtorki w godzinach 7:00-10:30.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją