Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023
 
Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
 
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek kulturalnych, prezesi klubów sportowych oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia za pośrednictwem w/w podmiotów uprawnionych do zgłaszania.
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 15 czerwca 2023 roku.
 
Wnioski składa się w Referacie Oświaty Gminy Kurzętnik.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym oraz Oświadczenie rodzica
 
Do pobrania:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002