Tereny Inwestycyjne Drukuj

 

Władze samorządowe Gminy Kurzętnik oraz społeczność lokalna serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Kurzętnik i do rozważenia możliwości lokalizacji na naszym terenie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Gmina Kurzętnik jest Gminą atrakcyjną i przyjazną dla inwestora. Naszym głównym celem jest promocja gospodarcza Gminy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego terenu, poprzez wsparcie działań zmierzających do stworzenia warunków sprzyjających inwestycjom. Gmina Kurzętnik jest idealnym partnerem dla inwestorów. Na terenie Gminy znajduje się 67 ha uzbrojonych terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Ewentualni inwestorzy mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony władz samorządu i na ulgi w podatkach (uchwała). Zapewniamy miłą współpracę i dobre warunki. Gmina stosuje preferencyjne stawki podatkowe dla przedsiębiorców.

Poniżej oferta inwestycyjna Parku Przemysłowego Nielbark znajdującego się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. co wiąże się ze zwolnieniami z podatku dochodowego do 70 %. 

 

Szczegółowych informacji, dotyczących wyżej wymienionych terenów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy, telefonicznie pod numerem: (056) 47 482 81, kom. 883 646 602.