Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Stypendium Wójta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 13 kwietnia 2012 09:51

W dniu 26.03.2012r. Rada Gminy uchwaliła regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce.
Uczniowie będą mogli otrzymać co miesiąc stypendium za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu każdego roku szkolnego.
Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy - od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od lipca do listopada.

 

 

Wysokość stypendium wójta za wyniki w nauce:

 

Średnia ocen

Zachowanie

Miesięczna kwota stypendium w złotych

4,75 - 5,00

Wzorowe lub bardzo dobre

80,00

5,01 – 5,50

Wzorowe lub bardzo dobre

120,00

5,51 – 6,00

Wzorowe lub bardzo dobre

170,00

 

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty niezależnie od średniej ocen otrzymują stypendium za każdy tytuł laureata jednorazowo w kwocie 500, 00 złotych.

Wójt Gminy Kurzętnik przyznaje jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10, za:

a) osiągnięcia sportowe, plastyczne, muzyczne dla uczniów reprezentujących szkołę, może być przyznane uczniowi, który otrzymał celującą lub bardzo dobrą ocenę z przedmiotu kierunkowego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania i zajął 1, 2, 3 miejsce na konkursie co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

b) inne osiągnięcia uczniów reprezentujących szkołę na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajęcie 1, 2, 3 miejsce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kurzętnik może przyznać za inne osiągnięcia jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10.

 

Regulamin

 

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2012 13:57