Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Słoneczna Gmina
Podpisanie umowy w ramach zadania "Słoneczna Gmina" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
piątek, 10 sierpnia 2018 10:54

W dniu 08 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina" głównym wykonawcą robót jest firma JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino.

Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2018 11:32
Więcej…
 
„Słoneczna Gmina” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 15 stycznia 2018 08:46Słoneczna Gmina

 

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

 

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Słoneczna Gmina”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 764 371,20 zł, w tym wysokość dofinansowania 649 715,52 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Przedmiotem projektu jest budowa 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 0,11 MW. Inwestycją zostaną objęte następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa w Tereszewie, Zespół Szkół w Kurzętniku, Zespół Szkól w Marzęcicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Kurzętniku.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Kurzętnik oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Budowa instalacji fotowoltaicznych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dostarczaną przez sieć zewnętrzną oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany będzie w pierwszej połowie 2018 roku.