Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Dotacje na innowacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 21 lipca 2014 09:17

 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

          

Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę

dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg,sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 6.2 Rozwój centrów obsługi inwestorów i eksporteróworaz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramachprzygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka

na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dnia 14 października 2013 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Ministrem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 11 514 630,17 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 787 435,64 zł.

Pozostała część kwoty w wysokości 1 727 194,53 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w msc. Nielbark i Kurzętnik, w wyniku czego powstanie:

- kanalizacja sanitarna o łącznej długości 6,260 mb

- sieć wodociągowa o łącznej długości 4,370 mb

- droga o łącznej długości 5,280 mb

- ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem

Projekt realizowany będzie w 2014 i 2015 roku.

Dnia 25.04.2014 r. Gmina Kurzętnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizacje inwestycji pn.

Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dnia 11.06.2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z którym dnia 17.06.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku podczas konferencji prasowej podpisano umowę.

 

 

 

 

Po wyłonieniu wykonawcy zadania i podpisaniu umowy dnia 17 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane. W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i budowa drogi w Nielbarku oraz Kurzętniku.


 

W czwartek 5 lutego 2015 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem w ramach zadania Uzbrojenie terenów w miejscowościach Kurzętnik i Nielbark poprzez budowę dróg i sieci wod.-kan” na kwotę 2 541 520,61 zł. Głównym Wykonawcą jest Zakład Handlowo- Usługowy Zdzisław Tobiasz ul. Sierakowskiego 1,, 14-300 Morąg. W ramach inwestycji zostanie wybudowany ciąg pieszo- rowerowy o szer. 2,5 m dł. 5.280,50 m oraz linia oświetleniowa (118 szt. lamp LED) o dł. 5292 m.


W związku z wyrażeniem zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania, dnia 29 maja 2015 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Ministrem Gospodarki aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w którym przyznana pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 470 593,43 zł, a całkowita wartość projektu to 12 318 345,22 zł

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Zakończono realizację zadania pn. ,,Uzbrojenie terenów w miejscowości  Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej’’

W ramach zadania wybudowano drogę dł. 5,280 km , szer. 6,0 m, sieć wodociągową
dł. 4,371 km, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 2,157 km, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej dł. 4,104 km, przepompownie strefowe 2 sztuki. Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy dł. 5,280 km, szer. 2,5 m (szerokość chodnika 1,00 mb; szerokość ścieżki rowerowej 1,50 mb, słupy oświetleniowe w ilości 118 szt., oprawy oświetleniowe LED o mocy 35 W wyposażone w czujki ruchu.

 

 

 

 


Poprawiony: poniedziałek, 11 stycznia 2016 08:16