Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

FINANSOWE WSPARCIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKACH I W PRZEDSZKOLACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 09 września 2015 07:07

FINANSOWE WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH RODZICÓW PODEJMUJĄCYCH PRACĘ

Propagując ideę zapewniania dzieciom – które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego – jednej z form wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, podjęto się utworzenia żłobków na terenie Gminy Kurzętnik. Wczesna edukacja jest coraz częściej postrzegana jako istotny pierwszy krok na drodze do dalszego rozwoju edukacyjnego dziecka.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kurzętnik, naboru przyjęcia dzieci do żłobka w Tereszewie i w Kurzętniku, informujemy, iż będzie możliwość finansowego wsparcia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego.

Od 01 września 2015 roku istnieje możliwość ubiegania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim refundacji części lub całości kosztów opieki nad dzieckiem.

O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 7 roku życia, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub została skierowana do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje osobie bezrobotnej dla której został ustalony II profil pomocy lub III profil pomocy – tylko w ramach programu specjalnego.

Refundacja przysługuje w wysokości uzgodnionej, zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, jednak nie wyżej niż 300 zł za pełny miesiąc na każde dziecko.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim–

http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl

oraz pod nr telefonu 56 472 42 97

Poprawiony: piątek, 11 września 2015 18:38