Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Nabór do żłobka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 24 lipca 2015 19:36

Jednym z priorytetów Gminy Kurzętnik, jest ciągła dbałość o jakość i komfort życia społeczeństwa podyktowana wciąż pojawiającym się potrzebom, którym zaspokojeniu służy trafny wybór odpowiedniej strategii, przynoszącej usatysfakcjonowanie mieszkańców wsi. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest wciąż narastający problem wynikający z niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych, na terenie naszej Gminy zostaną utworzone po raz pierwszy dwa żłobki samorządowe. Nowo powstała instytucja zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego, poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej rodzica, uwzględniająca równocześnie zasady prawidłowego rozwoju dziecka podczas nieobecności rodziców. Możliwość znalezienia nowych miejsc pracy dla rodziców posyłających dzieci do żłobka, zmniejszenie bezrobocia na rynku, wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, to tylko niektóre składniki efektywności inwestycji, które staną się trafnym posunięciem i rozwiązaniem uderzającym w ekonomiczną problematykę Gminy Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż:

Z dniem 1 grudnia br., uruchomiony zostanie Żłobek w Tereszewie w budynku nr 44 oraz Żłobek w Przedszkolu w Kurzętniku na ul. Jagiełły 11. Przewidziano 16 miejsc dla dzieci w Żłobku w Tereszewie i 7 w Żłobku w Kurzętniku. Przedział wiekowy, w jakim powinno mieścić się dziecko: od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek będzie funkcjonował w dni powszednie: od poniedziałku do piątku. W placówce będzie zapewniona opieka do 10 godzin dziennie. Godziny funkcjonowania instytucji mieszczą się w przedziale czasowym od godz. 5.30 do godz. 15.30. Na wniosek rodziców będzie możliwość przedłużenia pobytu dziecka do godziny 16.30. Należy zaznaczyć, iż przedstawione godziny funkcjonowania żłobka nie są godzinami ostatecznymi i mogą ulec przekształceniu. Godziny o których mowa, w zależności od potrzeb wynikłych na etapie początkowym funkcjonowania instytucji, mogą ulec zmianie na potrzeby rodziców aktywnych zawodowo. Z myślą o rodzicach pracujących w systemie dwuzmianowym i wielozmianowym, godzina rozpoczęcia pracy żłobka została adekwatnie ustalona do potrzeb społeczeństwa. Wstępny koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie 490,00 zł. Wskazany koszt, będzie obejmował pełne wyżywienie wraz ze stałą opieką nad dzieckiem.

Podstawowym zadaniem nowo powstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie zapewnienie:

- stałej opieki, edukacji i wychowania dzieci,

- całodziennego wyżywienia spełniającego obowiązujące normy żywieniowe,

- działań promujących zdrowie i integrację grupową,

- zaspokojenia potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka.

Odpowiednio wyspecjalizowana kadra opiekuńczo-wychowawcza, zapewni dzieciom jak najkorzystniejsze warunki rozwojowe, bezpieczeństwo, stabilizację oraz właściwie przygotuje dzieci do żłobka.

Do żłobka będą nie tylko przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kurzętnik, ale także poza obszarem gminy, w zależności od wolnych miejsc pozostałych do dyspozycji placówek. Wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka, prosimy dostarczyć do dnia 30. września br., pod adres:

Urząd Gminy Kurzętnik

Ul. Grunwaldzka 39

13-306 Kurzętnik

Pokój 11, 13

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy kierować zapytania pod numer telefonu: 56-47-48-298 lub 56-47-48-292.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2015 23:14