Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

O Gminie Kurzętnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 31 października 2018 05:42

Gmina Kurzętnik zajmuje powierzchnię 150 km2. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina obejmuje swoim zasięgiem wschodni kraniec Pojezierza Brodnickiego. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kurzętniku. Na terenie gminy znajduje się 20 sołectw. Gminy sąsiadujące z gminą Kurzętnik to: Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno i gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Zbiczno i Brzozie w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kurzętnik oferuje swoim gościom możliwość obcowania z piękną przyrodą, wśród gościnnych, życzliwych mieszkańców. Istniejące gospodarstwa agroturystyczne zapewniają całoroczny wypoczynek miłośnikom wędkarstwa, grzybobrania, jazdy konnej, przejażdżek bryczkami po okolicznych lasach, wycieczek rowerowych oraz smacznego, domowego jedzenia. Kurzętnik jest nowocześnie zarządzaną gminą, przyjazną środowisku naturalnemu i stwarzającą przedsiębiorcom komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejscowość Kurzętnik posiada dobrze rozwiniętą bazę usługową, oświatową i kulturalną.

Dane statystyczne

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi (10.2018 r.):

 

Dostępność komunikacyjna

Sieć drogową gminy Kurzętnik, tworzą:

 • droga krajowa Nr 15 relacji Inowrocław – Gniewkowo – Toruń – Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Ostróda – Olsztyn, stanowiąca jeden z głównych szlaków wschód – zachód.
 • droga wojewódzka Nr 538 relacji Łasin – Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo Rozdroże,
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne.

Odległości do:

 1. 1)najważniejszych ośrodków miejskich:
  − Gdańsk – 188 km,
  − Olsztyn – 87 km,
  − Warszawa – 203 km,

– Toruń – 145 km

 1. 2)lotnisk:

− Szymany – 126 km

− Gdańsk – 193 km

− Warszawa – 212 km

Gospodarka

Na terenie Gminy na koniec 2017 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 617 podmiotów gospodarczych, w tym 593 należy do sektora prywatnego. Większość z zarejestrowanych firm stanowią podmioty mikro (do 49 zatrudnionych pracowników) o czym może świadczyć również to, że aż 474 z nich (ponad 79%) działa w formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ważnym sektorem gospodarki lokalnej w Gminie Kurzętnik jest rolnictwo – stanowi ono źródło utrzymania dużej części ludności. W związku z tym, iż w Kurzętniku intensywnie rozwija się mieszkalnictwo, przemysł, handel i usługi, zanika charakter rolniczy miejscowości. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w państwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych w gminie oraz jej sąsiedztwie.

Gmina Kurzętnik zmierza w kierunku rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Organizowane są cykliczne spotkania i konferencje z przedsiębiorcami, mające na celu pomóc w pozyskaniu środków na rozwój działalności gospodarczej. Gmina zachęca potencjalnych inwestorów do inwestycji, gwarantując im pomoc w uzyskaniu terenów oraz możliwie niskie sformalizowanie spraw związanych z lokalizacją i uzgodnieniami planowanych inwestycji..

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • Handel detaliczny
 • Mechanika pojazdowa
 • Budownictwo
 • Produkcja prefabrykatów betonowych
 • Usługi transportowe
 • Usługi ślusarskie
 • Produkcja części z tworzyw sztucznych

 

Rozwój działalności inwestycyjnej gminy Kurzętnik związany jest z istnieniem Parku Przemysłowego Nielbark znajdującego się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Głównym celem utworzenia strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy oraz stworzenie inwestorom korzystnych warunków finansowo-podatkowych.

Od lipca 2018 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w całym kraju (bez ograniczeń terytorialnych). Firmy mogą realizować inwestycje nie tylko na terenach strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorców) oraz korzystać ze zwolnień podatkowych do 15 lat.

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Kurzętnik:

 • Luttgens Polska Sp. z o. o. , kapitał Niemiecki, branża tworzyw sztucznych
 • DHM Polska Sp. z o. o., kapitał Niemiecki, produkcja tulei papierowych
 • Vorwerk Autotec polska Sp. z o. o. , kapitał Niemiecki, branża samochodowa: produkcja części gumowych i metalowych
 • Thermoform Polska Sp. z o. o., kapitał Niemiecki, produkcja części z tworzyw sztucznych
 • Alsybet Sp. z o. o. , kapitał Duński i Polski , produkcja prefabrykowanych elementów z betonu
 • Expom S.A. w branży metalowej

Infrastruktura techniczna

Kurzętnik posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Przebiega przez nią droga krajowa nr 15 (Toruń - Olsztyn) o nawierzchni asfaltowej, która jest głównym ciągiem komunikacji samochodowej wschód-zachód. Istnieją również drogi powiatowe i gminne o nawierzchni bitumicznej oraz gminne drogi gruntowe.

Rynek pracy (dane za rok 2017)

 • Liczba osób pracujących: w powiecie nowomiejskim – 7 227, w gminie Kurzętnik – 3 1 577;
 • 41,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kurzętnik pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości);
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie nowomiejskim wynosi 3 221,96 PLN;
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 1 342, w gminie – 233;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 4,9% w powiecie i 4,2% w gminie;
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie nowomiejskim - 8,4%.

Edukacja i dostęp do kadr

W Kurzętniku funkcjonuje Regionalny Ośrodek Szkoleniowo-Dyplomowany WSG w Kurzętniku, gdzie działają kierunki Rachunkowość i Podatki od Podstaw, Autocad – projektowanie w środowisk SD i 3 D, Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC.

Ponadto w powiecie są dwa licea ogólnokształcące, jedno technikum, dwie szkoły zasadnicze zawodowe, jedna szkoła policealna.

Instytucje wspierające inwestora

Instytucje okołobiznesowe

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie rozwoju gminy, ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
 • Stowarzyszenie wspólnie dla wsi Wawrowice, 13-306 Kurzętnik

Ośrodki doradztwa

 • TWÓJ doradca Tomasz Wronkowski Brzozie Lubawskie 81, 13-306 Kurzętnik
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie ul. Jagiellońska, Nowe Miasto Lubawskie
 • PALES 10 Paweł Leśniewski, ul. Mickiewicza 8, 13-306 Kurzętnik
 • Agrocentrum Michał Markowski, ul. Sienkiewicza 15, 13-306 Kurzętnik
 • Zygmunt Grudziński, ul. Sosnowa 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialnie

 • Natariusz Kochalska Agnieszka, Działyńskich 13A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Natariusz Szulejewski Robert, ul. Sienkiewicza 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Głowacki Andrzej Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Norwida1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • JURYSTA Kancelaria Radców Prawnych, UL. Działyńskich 12b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • SZULEJEWSKI Ryszard, Robert, Kancelarie notarialne u. Grunwaldzka 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Usługi tłumaczeniowe

 • Orzeł Mariusz – język angielski, ul. Tysiąclecia 29 m 10 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Petka Arkadiusz Sebastian – język angielski, ul. Korczaka 12J, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Kardela Joanna- język niemiecki, Międzygórze 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Różycki Andrzej – język niemiecki, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Orzechowska Maja – język niemiecki, ul. Grunwaldzka 42/21, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Puczkowska Lucyna – język francuski, ul. 19 stycznia 3a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Agencje zatrudnia

 • EURO CONSULTING SP. ZO.O., ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • WAR-MOTOR Błażej Chojnowski, ul. Grunwaldzka 52, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Agencje nieruchomości

 • Ruteci Jan Biuro pośrednictwa nieruchomościami, ul. 3 Maja 8, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie