Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe
Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 21 listopada 2013 10:51

Harmonogram szkoleń 

Formularz zgłoszeniowy

 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 06 listopada 2013 11:27

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia wpłynęły 2 oferty. Obie oferty spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej Komisji konkursowej. Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Kurzętnik wybrano dwie oferty na wykonanie niżej wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Poprawiony: środa, 06 listopada 2013 11:36
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 21 października 2013 21:44

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z PRGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

Konsultacje trwają od 22 października do 12 listopada 2013 roku

Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2013 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

 

Zarządzenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z PRGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

 

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

 

Konsultacje trwają od 22 października do 12 listopada 2013 roku

 

Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

 

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2013 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

 
Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie ZAPRASZA mieszkańców Kurzętnika i okolic na spotkanie informacyjno-doradcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 18 października 2013 13:44

 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 09 października 2013 12:46


Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Nr 45/571/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uchwała wraz z „Kartą zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego”).

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 11 października 2013.

Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.

Wszelkich informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 58 76, 724 777 741, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Vi Przegląd Kabaretów "HIHIHAHA" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 08 października 2013 10:44

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska wraz z partnerami Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kurzętnik oraz Kaczym Bagnem – Miejscem Inicjatyw Pozytywnych serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VI PRZEGLĄDZIE KABARETÓW „HIHIHAHA!” finansowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się 14 i 15 grudnia 2013r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku.
Aby zgłosić się do przeglądu wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową do ściągnięcia na stronie www.lgdziemialubawska.pl i odesłać ją do 30 października 2013r. do godz. 15:00, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ! Czekamy na wasze zgłoszenia!

 
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 08 października 2013 10:02

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie i ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania


Poprawiony: środa, 06 listopada 2013 09:05
 
Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację projektu „Edukacja i Rozwój NGO” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kowalski   
wtorek, 30 lipca 2013 15:34

Szanowni Państwo

         Z pierwszym dniem lipca 2013 Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację projektu „Edukacja i Rozwój NGO”. W ciągu pięciu miesięcy uczestnicy projektu pracować będą nad wzmocnieniem potencjału własnych organizacji.

Aby wzmocnić ten potencjał, w projekcie założono realizację cyklu edukacyjnego z następującej tematyki:

- umiejętności interpersonalne oraz praca w grupie,

- aspekty prawno formalne funkcjonowania NGO,

- promocja i budowanie wizerunku NGO,

- pozyskiwanie środków na finansowanie działań NGO,

- rozliczanie środków i księgowanie w NGO,

- jak zdobyć, zatrudnić i utrzymać wolontariusza w NGO.

Realizacja projektu potrwa pięć miesięcy i zakończy się w listopadzie 2013 roku. Spotkania realizowane będą 3 lub 4 razy w miesiącu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Nowym Mieście Lubawskim.

Wszelkich informacji o podejmowanych działaniach udziela koordynator projektu – Marta Projs ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) a także Wojciech Jankowski ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
tel. 89 6499208/ 89 6486238.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

Poprawiony: wtorek, 30 lipca 2013 15:49
 
Konkurs fotograficzny Ziemia Lubawska w Obiektywie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 25 lipca 2013 09:32

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 
Konkurs fotograficzny organizowany przez LGD Ziemia Lubawska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:08

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 7 z 9