Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe
Zaproszenie kandydatów na członka komisji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 08 stycznia 2015 21:17

Wójt Gminy Kurzętnik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik, do zgłaszania swojego kandydata na członka komisji   konkursowych,   powoływanych w celu opiniowania   ofert składanych   w ramach otwartych konkursów Gminy Kurzętnik.
Wpisanie przedstawiciela organizacji na listę kandydatów na członka komisji konkursowej następuję na podstawie złożonego wniosku. Kandydat winni wyrazić pisemną zgodę na zgłoszenie swojej osoby.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Poprawiony: czwartek, 08 stycznia 2015 21:29
Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 08 stycznia 2015 21:04

Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/340/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie i ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 
Zakończenie realizacji projektu „Pełni życia, pełni mądrości” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 27 listopada 2014 07:38

 

ImageOchotnicza Staż Pożarna w Tereszewie zakończyła realizację projektu  „Pełni życia, pełni mądrości”.

Projekt stanowił kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej osób starszych. Celem głównym projektu było zaktywizowanie społeczne 24 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Kurzętnik.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 07:46
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 października 2014 20:33

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"

Poprawiony: środa, 15 października 2014 20:42
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik o wynikach konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 02 września 2014 10:34

Kurzętnik, dnia 2 września 2014 r.

ORG. 524.3.2014

Ogłoszenie

Wójta Gminy Kurzętnik

o wynikach konkursu

w ramach otwartego konkursu

ofert na wykonanie zadań publicznych

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku w ramach zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęły 2 oferty, każda dotycząca odrębnego zadania.

W zakresie organizacji dożynek gminnych we wsi Tomaszewo wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej komisji konkursowej.

W zakresie opracowania publikacji „Gmina Kurzętnik 10 lat w Unii Europejskiej” wpłynęła 1 oferta która spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej komisji konkursowej.

Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Kurzętnik wybrano oferty na wykonanie niżej wymienionych zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Nr

Nazwa zadania

Oferent

Wysokość udzielonej dotacji

1

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej –Organizacja dożynek w miejscowości Tomaszewo

Stowarzyszenie

Wspólnie dla Wsi

6390 zł

2

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- Opracowanie publikacji „Gmina Kurzętnik 10 lat w Unii Europejskiej”

Stowarzyszenie Wspólnie dla Wsi

12000 zł

 
Forum Społeczników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 29 sierpnia 2014 08:36

 
Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 07 sierpnia 2014 11:37

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Poprawiony: czwartek, 07 sierpnia 2014 11:40
Więcej…
 
Ruszył program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 18 lipca 2014 07:18

Ruszył program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Stowarzyszenie Przystań w Iławie pełni rolę Ośrodka Doradczego Warmia Mazury Lokalnie dla powiatów nowomiejskiego, iławskiego oraz ostródzkiego, który będzie przyjmował wnioski na mikrodotacje dla:

- młodych organizacji pozarządowych - do 18 m-cy od rejestracji w KRS i rocznym budżecie do 25.000 zł.

- grup samopomocowych - dobrowolny zespół osób, którego działanie jest skierowane na pokonywanie
problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy.

- grup nieformalnych - stanowiących co najmniej 3 osoby realizujące lub mające zamiar realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej.

Dotacja od 1.500 - 5.000 zł,
Dofinansowanie do 90% wartości zadania.
Czas realizacji 10 sierpnia - 30 listopada 2014 roku.
Termin składania wniosków 17 lipca - 6 sierpnia 2014 roku.

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem generatora on-line.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warmiamazurylokalnie.pl
WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE dla wyżej wymienionych powiatów, będzie realizowane przez Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie: Stowarzyszenie Przystań, 14-200 Iława, ul. Chełmińska 1, tel.: 89 649 92 08 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Stowarzyszenie Przystań  w celu zapoznania odbiorców z programem dotacyjnym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r. o godz. 13:00 w Auli Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Filia w Iławie ul. Kościuszki 18.Poprawiony: piątek, 18 lipca 2014 07:24
 
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 26 czerwca 2014 09:38

Kurzętnik dnia 25 czerwca 2014 roku

ORG.524.2.2014
Ogłoszenie

Wójta Gminy Kurzętnik

o wynikach konkursu

w ramach otwartego konkursu

ofert na wykonanie zadań publicznych


W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia wpłynęły 3 oferty, każda dotycząca odrębnego zadania, które spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej komisji konkursowej. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły 2 oferty, każda dotycząca odrębnego zadania, które spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej.

Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Kurzętnik wybrano oferty na wykonanie niżej wymienionych zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Nr

Nazwa zadania

Oferent

Wysokość udzielonej dotacji

1

Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie

1000 zł

2

Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie

1500 zł

3

Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad pierwszej pomocy

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie

1500 zł

4

Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów uzależnień-powierzenie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscowości Szafarnia

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni

3800 zł

5

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- zorganizowanie edukacyjnego pikniku pod gwiazdami plenerowy festiwal naukowo-edukacyjny

Stowarzyszenie „Instytut Ekoprussia”

3000 zł

6

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - budowa budynku naukowo-edukacyjnego, w którym prowadzone będą zajęcia w zakresie astronomii

Fundacja Nicolaus Copernicus

15000 zł

 

Poprawiony: czwartek, 26 czerwca 2014 09:45
 
Kolonie Letnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 09 czerwca 2014 07:33

Załączniki

Karta Kwalifikacyjna

Kolonie Pełna Płatność

Kolonie informacja

Poprawiony: środa, 26 listopada 2014 10:23
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 5 z 9