Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 22 lutego 2016 20:52

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 stycznia 2016 r. na realizację zadań publicznych w roku 2016

Ogłoszenie wyników konkrsu ofert

 
Wójt Gminy Kurzętnik Przewodniczącym Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 03 lutego 2016 09:22

Image_1W miniony wtorek w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Podczas spotkania wybrano m.in. Prezydium Walnego Zebrania, przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2015 r., zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz przedstawiono planowany plan pracy Zarządu w roku bieżącym. Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski przewodniczył obradom XXIV Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Pełni także funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia od 2015 roku.

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 09:05
Więcej…
 
Zaproszenie kandydatów na członka komisji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 29 stycznia 2016 07:27

Wójt Gminy Kurzętnik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik, do zgłaszania swojego kandydata na członka komisji   konkursowych,   powoływanych w celu opiniowania   ofert składanych   w ramach otwartych konkursów Gminy Kurzętnik.
Wpisanie przedstawiciela organizacji na listę kandydatów na członka komisji konkursowej następuję na podstawie złożonego wniosku. Kandydat winni wyrazić pisemną zgodę na zgłoszenie swojej osoby.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wypełniony i podpisany formularz wniosku i oświadczenie należy dostarczyć do dnia 5 lutego 2016 r. na adres:

Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39,  13-306 Kurzętnik

Formularz zgłoszenia oraz wzór oświadczenia w załączeniu.

Formularz zgłoszenia oraz wzór oświadczenia

 
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 15 stycznia 2016 07:21

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/145/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Poprawiony: piątek, 22 stycznia 2016 11:14
Więcej…
 
OFERTA ZŁOŻONE W TRYBIE art.19a PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:58

17 maja 2016 r. Fundacja Nicolaus Copernicus złożyła ofertę na realizację zadania pn."Teleskop" w ramach zadania publicznego z zakresu Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.06.2016 r. do Urzędu Gmin w Kurzętniku: ul. Grunwaldzka 39 , 13-306 Kurzętnik lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:03

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"

Konsultacje trwają od 14 grudnia do 28 grudnia 2015 roku

Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 28 grudnia 2015 roku na adres e-mail: adminug@kurzetnik.pl lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Zarządzenie

 
Zakończenie projektu dla seniorów w Bratuszewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 24 listopada 2015 07:36

 

 

 

 

Projekt „Podróż w nieznane – odkryj siebie” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Działania w projektach:

 

  • zajęcia z zakresu animacji społeczno-kulturowej,
  • wspólny wyjazd do teatru,
  • zajęcie edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia,
  • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2015 07:45
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 27 października 2015 21:17

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KURZĘTNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"

Konsultacje trwają od 27 października do 17 listopada 2015 roku

Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 17 listopada 2015 roku na adres e-mail: adminug@kurzetnik.pl lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Zarądzenie

Poprawiony: wtorek, 27 października 2015 21:22
 
Nabór do projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 24 lipca 2015 09:40

 
Konsultacje Społeczne LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 20 lipca 2015 13:28

Poprawiony: środa, 24 lutego 2016 13:26
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 4 z 9