Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe
Upamiętnienie przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 07:04

W dniu 14 kwietnia 2016r. odbył się przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego. O godz. 20.25 na terenach działań jednostek OSP Gminy Kurzętnik zostały rozpalone ogniska- jako symbol jedności narodowej oraz obecności Ducha Świętego. Inicjatywa ta miała na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski i objęta została patronatem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.


alt

Poprawiony: piątek, 22 kwietnia 2016 21:00
 
Spotkania w jednostkach OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Roksana Kasprowicz   
środa, 13 kwietnia 2016 14:17

Dnia 13.04.2016 r. przeprowadzone zostały kontrole gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych- w jednostce OSP w Brzoziu Lubawskim i Marzęcicach. Komisję powołał Komendant Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lub. W skład komisji weszli: przewodniczący kap. Mirosław Ochlak, mł. kap. Mateusz Jaguszewski, mł. asp. Łukasz Tessmer. Podczas kontroli obecny był także Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski.

Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 14:28
 
Warsztaty Rękodzieła Wielkanocnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 17 marca 2016 14:19

17 marca 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się Warsztaty Rękodzieła Wielkanocnego, w których udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kurzętnik oraz Panie należące do Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Gminy Kurzętnik. Warsztaty poprowadziła p. Marlena Kozłowska – animatorka kultury, współpracująca ze społecznością lokalną m. in. poprzez zajęcia prowadzone na świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kurzętnik. W czasie warsztatów uczestnicy poznali tajniki

Poprawiony: czwartek, 17 marca 2016 14:32
Więcej…
 
Konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 02 marca 2016 11:20

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 06:55
 
Konsultacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 25 lutego 2016 10:03

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZAPRASZA organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2016 13:13
Więcej…
 
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 22 lutego 2016 20:52

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 stycznia 2016 r. na realizację zadań publicznych w roku 2016

Ogłoszenie wyników konkrsu ofert

 
Wójt Gminy Kurzętnik Przewodniczącym Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 03 lutego 2016 09:22

Image_1W miniony wtorek w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Podczas spotkania wybrano m.in. Prezydium Walnego Zebrania, przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2015 r., zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz przedstawiono planowany plan pracy Zarządu w roku bieżącym. Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski przewodniczył obradom XXIV Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Pełni także funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia od 2015 roku.

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 09:05
Więcej…
 
Zaproszenie kandydatów na członka komisji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 29 stycznia 2016 07:27

Wójt Gminy Kurzętnik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik, do zgłaszania swojego kandydata na członka komisji   konkursowych,   powoływanych w celu opiniowania   ofert składanych   w ramach otwartych konkursów Gminy Kurzętnik.
Wpisanie przedstawiciela organizacji na listę kandydatów na członka komisji konkursowej następuję na podstawie złożonego wniosku. Kandydat winni wyrazić pisemną zgodę na zgłoszenie swojej osoby.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wypełniony i podpisany formularz wniosku i oświadczenie należy dostarczyć do dnia 5 lutego 2016 r. na adres:

Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39,  13-306 Kurzętnik

Formularz zgłoszenia oraz wzór oświadczenia w załączeniu.

Formularz zgłoszenia oraz wzór oświadczenia

 
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 15 stycznia 2016 07:21

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/145/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Poprawiony: piątek, 22 stycznia 2016 11:14
Więcej…
 
OFERTA ZŁOŻONE W TRYBIE art.19a PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:58

17 maja 2016 r. Fundacja Nicolaus Copernicus złożyła ofertę na realizację zadania pn."Teleskop" w ramach zadania publicznego z zakresu Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.06.2016 r. do Urzędu Gmin w Kurzętniku: ul. Grunwaldzka 39 , 13-306 Kurzętnik lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 3 z 9