Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 06 czerwca 2017 09:00

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446) oraz uchwały Nr XXVII/254/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Więcej…
 
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 27 marca 2017 08:07

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446) oraz uchwały Nr XXVII/254/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Więcej…
 
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 20 stycznia 2017 22:40

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446) oraz uchwały Nr XXVII/254/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2017 23:08
Więcej…
 
Zaproszenie kandydatów na członka komisji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 20 stycznia 2017 22:00

Wójt Gminy Kurzętnik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik, do zgłaszania swojego kandydata na członka komisji   konkursowych,   powoływanych w celu opiniowania   ofert składanych   w ramach otwartych konkursów Gminy Kurzętnik.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2017 22:38
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Kurzętnik z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 31 października 2016 09:28

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

Konsultacje trwają od 31 października do 21 listopada 2016 roku


Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na adres e-mail: adminug@kurzetnik.pl lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

 

Zarządzenie

Poprawiony: poniedziałek, 14 listopada 2016 09:50
 
Pierwsza pomoc ratuje życie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 27 września 2016 08:20

 
FUNDACJA „DROGOWSKAZY” z Nielbarka realizuje projekt „Pierwsza pomoc ratuje życie”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 06 września 2016 06:50

Image_2

Cele projektu to: zwiększenie świadomości na temat przydatności wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia, zwiększenie zainteresowania znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w społecznościach lokalnych gminy Kurzętnik.

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 06:56
Więcej…
 
Spływ Kajakowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 06 września 2016 06:45

 

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 06:50
Więcej…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 19 sierpnia 2016 10:25

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 32/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 maja 2016 r. na realizację zadań publicznych w roku 2016

Ogłoszenie wyników konkrsu ofert

 

 

Poprawiony: piątek, 19 sierpnia 2016 10:51
 
Rozpoznanie cenowe usługi sprzątania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kowalski   
środa, 10 sierpnia 2016 13:39

Zapytanie ofertowe usługi sprzątania

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 2 z 9