Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

"Nowe kwalifikacje i umiejętności to nowe możliwości". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 14 maja 2012 11:25

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt pod nazwą "Nowe kwalifikacje i umiejętności to nowe możliwości".
Projekt realizowany będzie w okresie od 30.03.2012 do 28.06.2013 r. na obszarach czterech powiatów województwa warmińsko mazurskiego tj. iławskiego i ostródzkiego (rejon I) oraz nowomiejskiego i działdowskiego (rejon II). Projekt skierowany jest do 96 osób (50 kobiet i 46 mężczyzn), z czego 12 osób (7 K i 5 M) stanowić będą osoby w wieku 18-24 lata, 10 osób (6K i 4 M) stanowić będą osoby po 50 roku życia. Wśród 96 uczestników projektu 74 osoby (39 K i 35 M) będą posiadały wykształcenie co najwyżej średnie.

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 maja 2012 11:30