Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Dlaczego warto zainwestować
Dlaczego warto tu zainwestować PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 31 października 2018 05:49

Atuty gminy Kurzętnik w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału intelektualnego

 

 

 

Potencjał gospodarczy

Gmina Kurzętnik to lider w dziedzinie pozyskiwania przedsiębiorców i ich wspieraniu. Gmina świetnie rozwija się gospodarczo. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowano 20% wzrost podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy. W tej chwili jest ich blisko 600. Duża w tym zasługa Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą udało się tam utworzyć na terenie Parku Przemysłowego Nielbark oraz wprowadzeniu pakietu ulg i preferencji podatkowych, w tym zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości nawet na 10 lat w przypadku zatrudnienia powyżej 50 pracowników.

Dialog edukacyjny

Jednym z komponentów dialogu gospodarczego są także inicjowane przez wójta Gminy Kurzętnik, pana Wojciecha Dereszewskiego,  konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców, które tworzą platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a biznesem. Od roku 2011 w Gminie Kurzętnik zorganizowano 18 takich spotkań. Dodatkowo, Gmina jest partnerem wielopłaszczyznowego dialogu w zakresie ekonomicznego, gospodarczego i społecznego  rozwoju obszarów wiejskich dla  kilku szkół wyższych między innymi: Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, by wspólnie, poprzez szereg badań naukowych  szukać odpowiedzi na pytania dotyczące roli samorządu w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i wspieraniu przedsiębiorczości.

Rozwój polityki mieszkaniowej

W gminie Kurzętnik nastąpił program wsparcia budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, pn. „Dobrze wykorzystaj 500+ Działki za pół ceny”, który znany jest w całej Polsce. Obecnie, Gmina pracuje nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Kurzętniku i budową 160 mieszkań w latach 2018-2022.

Liczne nagrody

Wójt Gminy Kurzętnik, Wojciech Dereszewski jest osobą, która aktywnie pozyskuje inwestorów oraz prowadzi dobrą promocję gospodarczą gminy. Ukoronowaniem tego są liczne tytuły i nagrody przyznane Gminie Kurzętnik:

 • Wójt Roku 2013 - pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem plebiscytu jest wyłonienie wójta, który w minionym roku mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy; 
 • EkoWójt Roku 2013 - za działalność proekologiczną w gminie;
 • I miejsce w konkursie "Gmina z Misją" w kategorii gminy do 50 tys. mieszkańców za działania mające na celu likwidację niskiej emisji i wykorzystywanie proekologicznych źródeł ciepła;
 • Eko-Lider Warmii i Mazur 2014 - działanie na rzecz ochrony środowiska;
 • Lider Rozwoju Regionalnego 2015 - Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania. Laureatami mogą zostać samorządy, instytucje i firmy, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej i pozyskują fundusze unijne na inwestycje, a następnie sprawnie je realizują nie zapominające o potrzebach swoich mieszkańców;
 • Wzorowa Gmina w kat. Edukacja 2016 – w gminie otwarto nowy gminny zespół żłobków i przedszkole a uczniowie szkół – jako jedyni w województwie Warmińsko-Mazurskim, otrzymują od samorządu stypendia za dobre wyniki w nauce. Realizowany program przyczynił się w znaczący sposób do podniesienia poziomu kształcenia, czego odzwierciedleniem jest zwiększona liczba osób biorących udział w olimpiadach na szczeblu województwa.
 • Przyjazny Urząd 2016 - Znak Jakości Przyjazny Urząd wyróżnia instytucje, które cechują się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz interesariuszy zewnętrznych, wdrażają nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie obsługi klienta oraz są otwarte na potrzeby otoczenia społecznego.
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach projektów krajowych i unijnych przez instytucje, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania przyczyniają się do zrównoważonego 

Potencjał położenia

Położenie na krajowym szlaku komunikacyjnym pomiędzy prężnie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi jest alternatywą zarówno cen gruntu jak i dostępu do wykwalifikowanej kadry dla lokalizacji nowych inwestycji.

Tereny z przeznaczeniem pod inwestycje na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Gmina Kurzętnik jest Gminą atrakcyjną i przyjazną dla inwestora. Naszym głównym celem jest promocja gospodarcza Gminy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego terenu, poprzez wsparcie działań zmierzających do stworzenia warunków sprzyjających inwestycjom. Gmina Kurzętnik jest idealnym partnerem dla inwestorów. Na terenie Gminy znajduje się 67 ha uzbrojonych terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Ewentualni inwestorzy mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony władz samorządu i na ulgi w podatkach (uchwała). Zapewniamy miłą współpracę i dobre warunki. Gmina stosuje preferencyjne stawki podatkowe dla przedsiębiorców.

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Gmina Kurzętnik  była gospodarzem VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur odbywającego się w dniach 13-14 września 2018 r. Festiwal miał charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany był do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem było zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracją wewnątrz regionu. Uczestnicy wysłuchali prelekcji i prezentacji dobrych praktyk, wzięli także udział w wizycie studyjnej w gminie Kurzętnik. Podczas wieczornej gali odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców. Nastąpiło także wręczenie nagród w Konkursie PRO Warmia Mazury. Wójt Gminy Kurzętnik otrzymał wyróżnienie samorządu województwa za współpracę z biznesem.

Potencjał turystyczny

Nieskażone środowisko naturalne Doliny Drwęcy, szlak kajakowy na rzece Drwęca łączący jeziora mazurskie z Wisłą, liczne obiekty o wartości kulturowej, dobre warunki do uprawiania turystyki i rekreacji na pagórkowatych i leśnych terenach sprzyjających uprawianiu sportów letnich i zimowych.

Atrakcje turystyczne

Na terenie gminy Kurzętnik występują obiekty historyczne i zabytkowe:

 • Ruina zamku w Kurzętniku
 • Kościół parafialny w Kurzętniku
 • Droga krzyżowa na górze zamkowej
 • Kościół parafialny w Mikołajkach

Najważniejsze informacje turystyczne można znaleźć na stronie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Mieście Lubawskim:

http://www.itnowemiasto.pl/index.php/atrakcje/gmina-kurzetnik

Formy spędzenia wolnego czasu:

 • Kurza Góra - ośrodek narciarski "Kurza Góra" to przede wszystkim najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce, trzy zróżnicowane trasy narciarskie, zimowy park rozrywki dla dzieci oraz szkółka narciarska "Kurza Akademia". Ośrodek posiada pełne zaplecze m.in. strefę gastronomiczną, wypożyczalnię i serwis narciarski. Więcej na http://kurzagora.pl/
 • Ścieżka dydaktyczna połączona z drogą krzyżową i amfiteatrem, które zostały oddane do użytku 10 lipca 2010 r., podczas obchodów 600- lecia bitwy pod Grunwaldem w Kurzętniku.
 • Amfiteatr, który oprócz funkcji kulturalnych, stanowi także punkt widokowy, z którego rozpościera się panorama całej miejscowości oraz widok na rozległą dolinę rzeki Drwęcy.
 • Stanica wodna dla kajaków ulokowana nad brzegiem rzeki Drwęcy, niedaleko kurzętnickiego rynku.