Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Dzialki 500 plus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 01 września 2016 12:00

 

 

 

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

Został ogłoszony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działek włączonych do Programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego – Dobrze wykorzystaj „500+” - działki za pół ceny.

Bonifikata w wysokości 50 % zostanie udzielona przy wykupie użytkowania wieczystego przez jej użytkownika wieczystego pod warunkiem, iż  posiada on decyzje o przyznaniu środków z rządowego  programu 500+.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego przed podpisaniem aktu notarialnego winien będzie uiścić opłatę w wysokości 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT. Będąc prawnie użytkownikiem wieczystym nieruchomości, użytkownik wieczysty składa wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego. Następnie zostaną przeprowadzone rokowania w drodze których zostanie przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności,  z bonifikatą 50% ceny nieruchomości dla osób które  otrzymały decyzje o przyznaniu środków z rządowego  programu 500+.

 

Dlaczego użytkowanie wieczyste a nie własność?

Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 czerwca 2016 r. określająca zasady sprzedaży nieruchomości gruntowych została uchylona z dniem 10.11.2016 r. w momencie wejścia w życie Uchwały nr XXV/244/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 września 2016 r.


 

  Ogłoszenie o przetargu

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

Został ogłoszony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działek włączonych do Programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego – Dobrze wykorzystaj „500+” - działki za pół ceny.

Bonifikata w wysokości 50 % zostanie udzielona przy wykupie użytkowania wieczystego przez jej użytkownika wieczystego pod warunkiem, iż  posiada on decyzje o przyznaniu środków z rządowego  programu 500+.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego przed podpisaniem aktu notarialnego winien będzie uiścić opłatę w wysokości 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT. Będąc prawnie użytkownikiem wieczystym nieruchomości, użytkownik wieczysty składa wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego. Następnie zostaną przeprowadzone rokowania w drodze których zostanie przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności,  z bonifikatą 50% ceny nieruchomości dla osób które  otrzymały decyzje o przyznaniu środków z rządowego  programu 500+.

 

Dlaczego użytkowanie wieczyste a nie własność?

Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 czerwca 2016 r. określająca zasady sprzedaży nieruchomości gruntowych została uchylona z dniem 10.11.2016 r. w momencie wejścia w życie Uchwały nr XXV/244/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

WNIOSEK  DO WÓJTA GMINY O WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO

ROKOWANIA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI  W KTÓRYCH ZOSTANIE UDZIELONA BONIFIKATA OSOBOM KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ O PRZYZNANIU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+

 

AKT NOTARIALNY – UŻYTKOWNIK WIECZYSTY STAJE SIĘ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

AKT NOTARIALNY – NABYWCA PRAWNIE STAJE SIĘ UŻYTKOWNIEKM WIECZYSTYM NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 18 listopada 2016 07:47