Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Samorząd Godny Naśladowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 12 czerwca 2018 11:49

Gmina Kurzętnik otrzymała  I nagrodę w jubileuszowej XV edycji Konkursu "Godni Naśladowania". Statuetkę wręczono Wójtowi Gminy Kurzętnik podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Do konkursu wpłynęły 34 wnioski w czterech kategoriach. Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów, w tym 4 zwycięzców. Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.Gmina Kurzętnik w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi realizuje szereg projektów na rzecz aktywności seniorów. Podejmowanie działania stanowi ą odpowiedź na jeden z głównych problemów społecznych jakim jest wykluczenie społeczne i marginalizacja społeczna osób starszych. Fot. Ryszard Ulatowski

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 12 czerwca 2018 11:52