Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 12 czerwca 2018 07:12

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres tematyczny szkolenia zgodny z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. (Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)
 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)
 Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)
 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.)
 Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (inkubatory przetwórstwa lokalnego)
 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.( szkolenie skierowane tylko do Gmin Biskupiec i Grodziczno!)
Szkolenie skierowane jest do:
 Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),
 NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach!
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.