LGD Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń Drukuj
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 18 września 2017 13:19

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

 Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

 

1. Gmina Kurzętnik 19.09.2017 r. Gminne Centrum Kultury

w Kurzętniku 10:00-13:00

2. Gmina miejska

Nowe Miasto Lubawskie 22.09.2017 r. Urząd Miasta

w Nowym Mieście Lubawskim 10:00-13:00

3. Gmina wiejska

Nowe Miasto Lubawskie 26.09.2017 r. Świetlica Wiejska

w Mszanowie 10:00-13:00

4. Gmina miejska Lubawa 28.09.2017 r. Urząd Miasta w Lubawie 10:00-13:00

5. Gmina wiejska Lubawa 02.10.2017 r. Urząd Gminy Lubawa z/s

W Fijewie 10:00-13:00

6. Gmina Grodziczno 06.10.2017 r. Urząd Gminy w Grodzicznie 10:00-13:00

7. Gmina Rybno 10.10.2017 r. Urząd Gminy w Rybnie 10:00-13:00

8. Gmina Biskupiec 11.10.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury

w Biskupcu 10:00-13:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

• Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej

oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Mała infrastruktura- projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)

• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)

• Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)

• Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.)

Szkolenie skierowane jest do:

• Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),

• NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)