Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

LGD Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 18 września 2017 13:19

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

 Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

 

1. Gmina Kurzętnik 19.09.2017 r. Gminne Centrum Kultury

w Kurzętniku 10:00-13:00

2. Gmina miejska

Nowe Miasto Lubawskie 22.09.2017 r. Urząd Miasta

w Nowym Mieście Lubawskim 10:00-13:00

3. Gmina wiejska

Nowe Miasto Lubawskie 26.09.2017 r. Świetlica Wiejska

w Mszanowie 10:00-13:00

4. Gmina miejska Lubawa 28.09.2017 r. Urząd Miasta w Lubawie 10:00-13:00

5. Gmina wiejska Lubawa 02.10.2017 r. Urząd Gminy Lubawa z/s

W Fijewie 10:00-13:00

6. Gmina Grodziczno 06.10.2017 r. Urząd Gminy w Grodzicznie 10:00-13:00

7. Gmina Rybno 10.10.2017 r. Urząd Gminy w Rybnie 10:00-13:00

8. Gmina Biskupiec 11.10.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury

w Biskupcu 10:00-13:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

• Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej

oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Mała infrastruktura- projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)

• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)

• Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)

• Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.)

Szkolenie skierowane jest do:

• Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),

• NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)