Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 17 lipca 2018 00:00

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”

 

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

 

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”

Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 172 207,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 139 315,46 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Przedmiotem projektu jest budowa toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż małej architektury – minirampy przy stadionie w Kurzętniku. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych bandami. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmująca w planie powierzchnię trójkąta. Minirampa to urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach, skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy Kurzętnik poprzez wzrost dostępności do jej infrastruktury rekreacyjnej oraz efektywniejsze wykorzystanie jej przestrzeni publicznej, w efekcie budowy toru rowerowego oraz minirampy.

Projekt realizowany będzie w 2018 roku.

Poprawiony: czwartek, 02 sierpnia 2018 13:11