Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Aktualności
Najlepsi nagrodzeni Stypendium Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 22 stycznia 2018 13:22

image_9

W ubiegły piątek odbyła się sesja oświatowa Rady Gminy, która miała uroczysty charakter ponieważ wręczone zostały stypendia Wójta Gminy Kurzętnik najzdolniejszym uczniom naszych szkół. Wójt Gminy Wojciech Dereszewski gratulował adeptom wspaniałych osiągnięć. Podczas prezentacji Wójt kurzętnickiej gminyzaakcentował wyzwania edukacji oraz trendy edukacyjne m.in. realizowaną w szkołach robotykę i programowanie. W tym półroczu stypendia za wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymało 131 uczniów, zaś za osiągnięcia sportowe aż 31 uczniów o łącznej kwocie 79 050 zł. Uczniowie otrzymali stypendium w wysokości od 80 złotych do 170 złotych miesięcznie oraz jednorazowo 300 złotych zgodnie z regulaminem. Łącznie od roku 2012 stypendia Wójta Gminy Kurzętnik przeznaczono kwotę 750 950 zł dla 1566 uczniów.

Więcej…
 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 17 października 2017 06:52

ImageW piątek 13 października w Domu Weselnym w Brzoziu Lubawskim odbyły się uroczystości, związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Udział w spotkaniu wzięli nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi. Ponadto w uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik Zbigniew Lewicki. Nauczyciele i pracownicy Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali za wzorowe oraz wyjątkowo sumienne wykonanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal Brązowy za Długoletnią Służbę odznaczenia, te przypadły Emilii Barańskiej, Tomaszowi Chała, Alinie Kowalczyk, Agnieszce Laskowskiej, Anicie Prokop-Domżalskiej, Jackowi Rydlowi oraz Emilii Skockiej.

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 06:55
Więcej…
 
Sesja oświatowa z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 23 czerwca 2017 20:07

Image_4Wczoraj w Brzoziu Lubawskim odbyła się sesja oświatowa podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Pana Krzysztofa Marka Nowackiego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Sesja ta miała wyniosły charakter z uwagi na nagrodzenie uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe uzyskane w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017, w której nagrodzono 144 stypendystów. Z rąk Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego wręczone zostały stypendia: naukowe 111 uczniom za wysokie wyniki w nauce, 16 uczniom stypendia sportowe, 5 uczniom stypendia artystyczne, 10 uczniom za inne osiągnięcia oraz 2 uczniom będącym laureatom konkursów na szczeblu wojewódzkim. Na stypendia Wójta Gminy Kurzętnik w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 wydano kwotę 69 550 zł. Łącznie od roku 2012 do 2017 przeznaczono na stypendia 671 900 zł., dla 1404 uczniów Gminy Kurzętnik

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 06:49
Więcej…
 
Świadczenie kompensacyjne„10.000 +” dla nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 13 czerwca 2017 11:28

Świadczenie kompensacyjne „10.000 +” dla nauczycieli


Wejście w życie reformy oświaty od 1. września 2017 roku zobligowało samorząd lokalny do zracjonalizowania liczby pedagogów w placówkach oświatowych. W takiej sytuacji część nauczycieli może pozostać bez pracy. W związku z powyższym Gmina Kurzętnik przygotowała program dobrowolnych odejść. Nauczyciele, którzy są uprawnieni do świadczeń kompensacyjnych mogą otrzymać wsparcie finansowe od Wójta Gminy Kurzętnik w kwocie 10 tysięcy złotych brutto w zamian za dobrowolne odejście z pracy w szkole.

Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Otrzymają je, jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu pracy, osiągną określony wiek i rozwiążą stosunek pracy. Świadczenia kompensacyjne dają nauczycielom możliwość odejścia z pracy we wcześniejszym wieku niż emerytalny.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim uniknięciem zwolnień nauczycieli i łagodzeniem skutków zmian w systemie edukacji. Dlatego nauczycielom, którzy nie spełniają warunków przejścia na emeryturę w myśl art. 88 ustawy  - Karty Nauczyciela, a nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, pozostaje rozważyć dobrowolne przejście na świadczenie kompensacyjne. 

Dofinansowanie Wójta Gminy Kurzętnik dla nauczycieli korzystających ze świadczenia kompensacyjnego w 2017 roku, jest także wyrazem uznania za zaangażowanie w pracę oświatową, którą wkładali na rzecz podwyższenia jakości edukacji w kurzętnickiej gminie. Jednocześnie pozwoli na podejmowanie kolejnych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowym etapie życia.

 

Wójt Gminy Kurzętnik 

Wojciech Dereszewski 

foto https://www.flickr.com/
Poprawiony: wtorek, 13 czerwca 2017 11:35
 
Sieć szkół w Gminie Kurzętnik od 01.09.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:46

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.
Poz. 1403

 

UCHWAŁA NR XXXI/278/17
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także określenia granic obwodów tych szkół do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ) po uzyskaniu pozytywnych opinii Kuratora Oświaty w Olsztynie i związków zawodowych, Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik oraz
granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II,
Lipowiec, Nielbark;
2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim z siedzibą w Brzoziu Lubawskim 43a, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko, Krzemieniewo, Romanowo;
3) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie z siedzibą Tereszewo 9a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba;
4) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice;
§ 2. Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Kurzętnik klas drugich i trzecich dotychczasowych
publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klas trzecich dotychczasowych publicznych
gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych, do których włączono dotychczasowe gimnazja oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) klasy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik prowadzi Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława
Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik, granice obwodu to
sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II, Lipowiec, Nielbark, Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko,
Krzemieniewo, Romanowo;
2) klasy Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach
ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik prowadzi Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, granice obwodu to sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki,
Wawrowice, Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba.
§ 3. Ustala się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kurzętnik oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019r.:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II,
Lipowiec, Nielbark;
2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim z siedzibą w Brzoziu Lubawskim 43a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko,
Krzemieniewo, Romanowo;
3) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie z siedzibą w Tereszewie 9a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki,
Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba;
4) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice;
§ 4. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
§ 5. Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21 włącza się do
ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21,
13-306 Kurzętnik rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;
2) kształcenie klasy I Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach
ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna
21, 13-306 Kurzętnik zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, a także określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 września
2017 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 12:50
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 13