Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Umowa na "Cyfrową Szkołę" podpisana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 13 lipca 2012 10:24

Image_2W dniu 11 lipca 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kurzętnik na dotację celową z pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.

W naszej gminie w programie pilotażowym „Cyfrowa szkoła” będą brały udział: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 223700 złotych, przy wkładzie własnym gminy 63800 złotych. Całkowity koszt programu to 287500 złotych.

W ramach wsparcia finansowego szkoły zakupią nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania i wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w procesie nauczania w klasach IV – VI na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z pomocy dydaktycznych będą też korzystać uczniowie klas I – III oraz nauczyciele uczący w tych klasach.

Program będzie realizowany do 31 sierpnia 2013r. Po jego zakończeniu zakupione pomoce dydaktyczne pozostaną na wyposażeniu szkół i służyć będą uczniom jeszcze przez wiele lat.

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 18:29