Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

„MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Dębińska   
niedziela, 15 kwietnia 2012 00:00

alt

Gmina Kurzętnik realizuje projekt o nazwie „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie:9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Nr umowy: PKOL.09.01.02-28-104/11-00.

Czas trwania projektu: od 01.08.2011r. do 31.08.2013r.

W projekcie uczestniczy 225 dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Kurzętnik.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia wspierające i rozwijające.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2012 06:43