Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Sesja oświatowa z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 23 czerwca 2017 20:07

Image_4Wczoraj w Brzoziu Lubawskim odbyła się sesja oświatowa podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Pana Krzysztofa Marka Nowackiego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Sesja ta miała wyniosły charakter z uwagi na nagrodzenie uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe uzyskane w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017, w której nagrodzono 144 stypendystów. Z rąk Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego wręczone zostały stypendia: naukowe 111 uczniom za wysokie wyniki w nauce, 16 uczniom stypendia sportowe, 5 uczniom stypendia artystyczne, 10 uczniom za inne osiągnięcia oraz 2 uczniom będącym laureatom konkursów na szczeblu wojewódzkim. Na stypendia Wójta Gminy Kurzętnik w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 wydano kwotę 69 550 zł. Łącznie od roku 2012 do 2017 przeznaczono na stypendia 671 900 zł., dla 1404 uczniów Gminy Kurzętnik

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół
w Marzęcicach z końcem roku szkolnego 2016/2017 uroczyście pożegnano Panią Hannę Makowską. Podziękowano za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania długoletniej pracy włożonej w naukę, wychowanie naszych dzieci oraz kierowanie szkołą. Wójt Gminy Kurzętnik powierzył, nowo wybranym osobom, w drodze konkursu na stanowiska Dyrektorów SP. im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach Pani Katarzynie Pukalskiej i Zespołowi Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku Pani Krystynie Wójcik-Wiśniewskiej. Na uroczystej sesji żegnano również 5 nauczycieli odchodzących na świadczenia kompensacyjne, którzy uhonorowani zostali przez Wójta Gminy Kurzętnik nagrodą pieniężną w kwocie 10 tyś. złotych.

Na sesji poruszono wiele ważnych tematów podczas prezentacji podsumowującej mijający roku szkolny 2016/2017 m.in. padły ciepłe słowa za wyniki egzaminów gimnazjalnych dla absolwentów kończących gimnazjum, dla szkół realizujących wiele projektów i biorących w nich udział na różnych szczeblach. Ponadto zaakcentowano edukację żłobkową i wyzwania związane z wprowadzoną reformą oświaty. Wójt Gminy Kurzętnik w swojej wypowiedzi podkreślił także potrzebę utworzenia
w najbliższej przyszłości na terenie kurzętnickiej gminy szkoły specjalnej dla dzieci
z orzeczeniami kształcenia specjalnego oraz szkoły języków obcych dla zainteresowanych kształceniem językowym dzieci. Doceniono wkład Młodzieżowej Telewizji Internetowej, Młodzieżowej Rady Gminy w działalność społeczności uczniowskiej i lokalnej. Wiele ważnych i cennych słów padło z ust Pana Krzysztofa Marka Nowackiego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, który podziękował  władzom samorządowym, organom społecznym sumienności i pracowitości, z której nasza społeczność lokalna jest znana. Podziękował nauczycielom, którzy z rzeczy trudnych potrafią zrobić rzeczy łatwe i przekazać je dzieciom i młodzieży. W swoim wystąpieniu Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak podkreślił działanie historyczne i bieżący rozwój w zakresie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kurzętnik. Pan Feliks Stachowicz instruktor w klubie szachowym „HETMAN” nawiązał do szachów jako „królewskiej gry”, która przede wszystkim pobudza do logicznego myślenia zarówno najmłodsze pokolenia, młodzież
i dorosłych. Dziękował Wójtowi Gminy za działania podjęte w zakresie angażowania uczniów od najmłodszych klas.

Na zakończenie uroczystej części sesji oświatowej wystąpił Pan Kazimierz Jaworski trener piłki nożnej w klubie sportowym Zamek Kurzętnik, animator sportu na orliku w Marzęcicach. Kazik tak nazywany przez przyjaciół zachorował na przewlekłą białaczkę mielomonocytową. Nowotwór krwi uświadomił, mu że musi rozpocząć walkę o życie. W swoim wystąpieniu apelował o pomoc dla siebie i innych chorujących na białaczkę i prosił by 1 lub 2 lipca br. w Kurzętniku zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku i tym samym móc ofiarować komuś drugie życie. W tych dniach na stadionie sportowym i Rynku organizowana będzie rejestracja Dawcy szpiku dla Kazika i innych. O swoim doświadczeniu jako Dawcy szpiku i możliwości pomocy drugiemu człowiekowi opowiedział Pan Roman Lewicki, który również zachęcał do rejestracji potencjalnych dawców szpiku w dniach 1 i 2 lipca 2017 r. Na tym uroczystą część sesji zakończono.

 

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 06:49