Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 09 marca 2017 12:05

Zarządzenie Nr 14/2017

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 7 marca 2017 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik, stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Gminy Kurzętnik.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Wojciech Dereszewski

 

 

 

Sporządziła

Barbara Dębińska

07.03.2017r.


 

Załącznik do zarządzenia nr 14/2017

Gminy Kurzętnik

z dnia 7 marca 2017r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

 

 

15.03.2017r.

 

 

22.03.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których w art. 157 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

 

 

15.03.2017r.

 

 

 

30.03.2017r.

3.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. ust.158 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

 

30.03.2017r.

4.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. ust.158 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

30.03.2017r.

5.

Postępowanie uzupełniające - złożenie wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

 

 

03.04.2017r.

 

 

10.04.2017r.

6.

Postępowanie uzupełniające - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których w art. 157 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

 

 

03.04.2017r.

 

 

 

24.05.2017r.

7.

Postępowanie uzupełniające - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. ust.158 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

01.06.2017r.

8.

Postępowanie uzupełniające - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. ust.158 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 

20.06.2017r.

 

Poprawiony: czwartek, 09 marca 2017 12:10