Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Z szacunku do żywności... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 13:33

Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie Kurzętnik wprowadzono Zarządzenie, zmieniające wysokość opłat za obiady w szkole. Gmina chce w ten sposób zachęcić wszystkich rodziców dzieci, które korzystają ze stołówki szkolnej do partycypacji i współdziałania w kwestii podnoszenia standardów i jakości funkcjonowania stołówek szkolnych.

Koszt obiadu na jedno dziecko w polskiej szkole wynosi średnio około 7-8 zł. W Gminie Kurzętnik do 31 grudnia 2016 roku obiad kosztował 3,20 zł, a od 1 stycznia 2017 r. cena wzrosła do 4,20 zł. W tej kwocie zawiera się opłata za tzw. wsad do kotła w wysokości 3,20 zł oraz darowizna w kwocie 1 zł na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej. Osoby korzystające z pomocy społecznej powinny uiszczać kwotę 1 zł za obiad, natomiast pozostałe osoby 4,20 zł. Nie jest to wielka kwota, ale umożliwia przygotowanie zdrowych posiłków ze świeżych produktów.

Stołówki szkolne to niezwykłe ułatwienie dla rodziców i dzieci. Niektórzy nie mają czasu, żeby gotować albo nie chcą, by ich pociechy jadły obiad w porze kolacji. Ciepły posiłek jest podstawą w diecie każdego człowieka, a zwłaszcza dziecka, które potrzebuje dużo składników odżywczych i energii do działania i efektywnej nauki.

Szkolne jedzenie powinno być smaczne i przede wszystkim zdrowe. Choć Nasze placówki wprowadzają  pełnowartościowe posiłki i starają się jak mogą, aby dzieciom smakowały przygotowane dania, problem nie znika, a przecież każdy z nas ciężko na jedzenie pracuje.

Gmina Kurzętnik dofinansowuje obiady 334 dzieciom przeznaczając na ten cel 216.570,40 zł. Jednakże od długiego czasu jawi się stołówkowy problem marnotrawienia jedzenia
w szkołach. Dyrektorzy i nauczyciele często zgłaszali problem wyrzucanego jedzenia. Fakt oddawania nietkniętych talerzy z jedzeniem może być niepokojący oraz informacje, że w szkolnej toalecie można także napotkać wyrzucony chleb.

Wprowadzone Zarządzenie ma na celu podjęcie szeregu działań w zakresie edukacji i ukształtowania umiejętności niemarnowania żywności, wykształcenia świadomości dotyczącej zasad racjonalnego odżywiania i poznania wartości odżywczych poszczególnych grup produktów. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na doposażenie stołówek, dostosowanie szkół do reformy edukacji, porady i konsultacje z dietetykiem, ulotki i broszury informacyjne związane z racjonalnym odżywianiem, zapobieganie marnotrawieniu żywności, edukację ekonomicznego kupowania produktów. Pokazane zostaną również filmy edukacyjne o tej tematyce.
Proces zmian żywienia w szkołach musi odbywać się stopniowo. Inspiracją był także raport Federacji Polskich Banków Żywności pn. „Raport Nie marnuj jedzenia 2015”. Z badań wynika, że świadomość problemu marnowania żywności wzrasta. ¾ ankietowanych (68%) twierdzi, że marnowanie żywności to problem polskich szkół. Z badań wynika także, że rodzice chcą, aby szkoła podjęła działania na rzecz rozwiązywania problemu marnowania żywności przez uczniów. Z Raportu wynika także, że niemal wszyscy (91%) badanych twierdzi, że nauczyciele i pracownicy szkół powinni wprowadzić w szkołach działania ograniczające marnowanie żywności przez dzieci w stołówkach. Wierzymy, że wprowadzone przez nas zmiany spotkają się z akceptacją mieszkańców. Chcemy, aby rodzice uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, niezależnie od statusu materialnego partycypowali w procesie edukacji na rzecz poszanowania żywności i niemarnotrawienia jedzenia. Gmina Kurzętnik jest przykładem samorządu, który stawia duży nacisk na edukację, poprzez stypendia naukowe Wójta Gminy Kurzętnik, na które średniorocznie z budżetu przeznacza kwotę 140.000,00 zł oraz stypendia socjalne, które rocznie kosztują 376.557,00 zł. Dodatkowo zapewnia szeroki dostęp do edukacji żłobkowej i przedszkolnej oraz dobrze rozwiniętą bazę oświatową i sportową. Możemy być dumni z takiej odpowiedzialności władz gminy za rozwój oświaty.

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 15:24