Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Otwarcie Edukacyjnej Ścieżki Ekologicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
piątek, 12 października 2012 08:20

W dniu wczorajszym przy zmiennej pogodzie nastąpiło oficjalne otwarcie Edukacyjnej Ścieżki Ekologicznej Doliną Rzeki Drwęcy.

 

 

 

Na pierwszą inauguracyjną wycieczkę trasą ścieżki wybrali się uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku pod opieką Marka Dziekońskiego i Andrzeja Kowalczyka. Poczęstunek dla wszystkich zapewniło Koło PZW w Nowym Mieście Lubawskim. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Z-ca Wójta  Andrzej Ochlak w asyście Prezesa PZW Adama Zapałowskiego, Nauczyciela Marka Dziekońskiego, Przedstawiciela Urzędu Gminy Andrzeja Kowalczyka i ucznia Zespołu Szkól w Kurzętniku.

 

Ścieżka swój początek ma w Kurzętniku w pobliżu Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Kościuszki i liczy sobie 4,6 km długości. Ścieżka posiada odpowiednie oznaczenia, a na  jej trasie ustawionych jest osiem tablic edukacyjnych. Czas na spokojne przejście tego dystansu z przeczytaniem treści tablic to dwie godziny. Na końcu ścieżki na terenie użytku ekologicznego przy jeziorze w Nielbarku  znajduje się wiata edukacyjna z kolejnymi pięciom tablicami, stołem i ławkami, przy wiacie znajduje się wyznaczone miejsce na rozpalenie ogniska. Trasa ścieżki wiedzie przez urokliwe miejsca wzdłuż rzeki Drwęcy, które objęte są obszarem Natura 2000.

Koszt zadania wyniósł 19 980,80 zł z czego połowę stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 12:01