Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 26 października 2016 09:20

Image_10W dniu 25 października 2016 r., w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Wojciech Dereszewski. Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który przyjęty został jednogłośnie. W posiedzeniu udział wzięli Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda, Komendant Gminny Andrzej Ochlak oraz pozostali wiceprezesi, naczelnicy i członkowie zarządu.

Podczas posiedzenia nastąpiło wręczenie umów z Dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu dla OSP Nielbark 1 900 zł, OSP Sugajenko 16 300 zł, OSP Mikołajki 1 900 zł, OSP Wielkie Bałówki 950 zł, OSP Tereszewo 6 550 zł, OSP Bratuszewo 1 900 zł, o łącznej wartości 29 500,00 zł. Omówiono zakup sprzętów i materiałów za 2016 r. oraz zestawienie wydatków na funkcjonowanie OSP w Gminie Kurzętnik, wartość zrealizowanych zadań, opłat, usług i innych działań oszacowano na 181 006,68 zł. W dalszej części spotkania omówiono przygotowanie do kampanii sprawozdawczej za rok 2016. Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw bieżących i działalności w jednostkach OSP na terenie Naszej Gminy.