Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Dofinansowanie usuwania azbestu 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 25 maja 2012 12:14

Azbest i materiały zawierające azbest oraz odpady powstające w wyniku usuwania tych materiałów wykazują szkodliwe oddziaływanie na nasze organizmy ale również stanowią poważny problem finansowy. Dlatego też Gmina Kurzętnik chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowania unieszkodliwienie azbestu z terenu naszej gminy.

Dotacja obejmuje 85 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Mieszkańcy ze środków własnych poniosą jedynie 15 % kosztu usuwania azbestu. W 2012 roku realizowanym przedsięwzięciem objętych zostało 38 nieruchomości, co pozwoli na bezpieczne usunięcie w tym roku 61 ton. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja działania.

 

 

Gmina Kurzętnik informuje, że realizacja zadania pn.

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kurzętnik”

jest dotowana na podstawie umowy

nr 00183/12/12042/OZ-PO/D z dnia 13.07.2012 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych

tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów

zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,

Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

alt

Poprawiony: niedziela, 25 listopada 2012 21:39