Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Przydomowe naturalne oczyszczalnie ścieków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 25 maja 2012 12:05

Serdecznie zapraszam na konferencję na temat budowy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków, która zorganizowana zostanie w dniu 30.05.2012 o godzinie 17:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.

Konferencja skierowana jest do mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem niniejszego spotkania jest zachęcenie mieszkańców gminy do podejmowania tego typu inwestycji, szczególnie na obszarach gdzie brak jest i nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Gmina Kurzętnik przy współpracy z Centrum Ekotechnologii uruchomiła program wdrażania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Podczas konferencji omówiona zostanie m.in.:

  • organizacja pracy i warunki przystąpienia do programu,
  • odbędzie się prezentacja szkoleniowa nt. budowy naturalnych oczyszczalni ścieków, w tym zaprezentowane zostaną oczyszczalnie już wybudowane,
  • przedstawione zostaną zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Kurzętnik na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • utworzona zostanie lista osób chętnych do budowy przydomowej oczyszczalni w II turze realizacji projektu.

Dzięki przystąpieniu Gminy Kurzętnik do programu wdrażania przydomowych oczyszczalni ścieków, każdy chętny mieszkaniec Gminy otrzyma bezpłatnie:

ü  Dokumentację techniczną na przydomową oczyszczalnię ścieków zaprojektowaną do potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

ü  Pomoc przy lokalizacji oczyszczalni na działce przy pomocy specjalisty Centrum Ekotechnologii.

ü  Pomoc przy wypełnianiu wniosków zgłoszeniowych do Starostwa.

ü  Nadzór merytoryczny przy budowie oczyszczalni.

Rada Gminy Kurzętnik w dniu 14 lutego 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1000 zł dla gospodarstwa domowego.

W przypadku pytań proszę o kontakt: Adriana Furmanek tel. 56 47 48 282


Poprawiony: piątek, 25 maja 2012 12:12