Konsultacje społeczne z mieszkańcami Nielbarka Drukuj
Wpisany przez Magdalena Rynkowska   
piątek, 27 kwietnia 2012 09:55

W miniony czwartek w świetlicy wiejskiej w Nielbarku odbyło się zebranie wiejskie poświęcone planowanym inwestycjom w tej miejscowości oraz wymianie informacji w tym zakresie. Niniejsze działanie pozwoliło na konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi i możliwością zapoznania ich z planowanymi przedsięwzięciami.

Zebranie otworzył Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, który przedstawił także prezentację na temat możliwości inwestycyjnych w miejscowości Nielbark. Swoje prezentacje wygłosili także inwestorzy, który planują w najbliższym czasie realizację inwestycji. Na terenach inwestycyjnych w tej miejscowości wkrótce ma powstać: Centrum Edukacji Ekologicznej, biogazownia, Dom Pomocy Społecznej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.